คำถาม : การขอจดทะเบียนพาณิชย์จดได้ที่ไหนบ้างและต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะ

รายละเอียด : -


แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ นางธีรวรรณ ทรัพย์พงษ์)
ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารสส่วนตำบลบ่อแก้ว ในวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. อัตราค่าธรรมเนียมดังนี้ จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ค่าธรรมเนียม 50 บาท ออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์ ค่าธรรมเนียม 30 บาท ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ ค่าธรรมเนียม 20 บาท

 

สร้างเมื่อ : 2022-04-21 15:25:11 ip : 125.25.168.228
แสดงความคิดเห็น

+ =