แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

แผนงาน โครงการ งบ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนงานฯ2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043-777777 เบอร์แฟกซ์ : 043-999999
Email : dasdas@dasdasd.com

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562