สายตรงผู้บริหาร


นายก

นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เบอร์ติดต่อ : 096-3236566องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562