อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

สายตรงผู้บริหาร

นายก

นายธนศักดิ์ เหลาแหลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เบอร์ติดต่อ : 080-1831750


นายก

นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เบอร์ติดต่อ : 096-3236566องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563