แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)2023-04-05สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน2022-04-05สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 2022-04-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)2021-04-19สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)2021-04-19สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔)2021-04-19สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือนแรกของปี พ..ศ. ๒๕๖๓2020-05-22สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562