แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2024-03-04สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2023-12-19สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๕2022-11-23สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2022-03-17สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)2021-04-19สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน2021-04-19สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)2020-05-25-ทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562