แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ข้อบั��ัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( เดือนกันยายน 2564)2021-10-06สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
2ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2021-09-17สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2021-09-17สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( เดือนสิงหาคม 2564)2021-09-02สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
5รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( เดือนกรกฎาคม 2564)2021-08-03สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
6รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( เดือนมิถุนายน 2564)2021-07-02สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
7รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( เดือนพฤษภาคม 2564)2021-06-08สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
8ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔2021-03-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
9รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( เดือนกุมภาพันธ์ 2564)2021-03-02สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
10รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( เดือนธันวาคม 2563)2021-01-04สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
11ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔2020-10-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
12รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( เดือนเมษายน 2564)2020-05-03สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
13รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( เดือนมีนาคม 2564)2020-04-07สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562