แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

ราคากลางอ้างอิง

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินลาดใหม่ หมู่ 82021-09-17กองคลังorisa PK
2ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)2018-03-21กองคลังorisa PK


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562