แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

�ผนจัดซื้อจัดจ้าง

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563-2020-04-21กองคลังorisa PK
2แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25632020-04-21กองคลังorisa PK


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563