แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25672023-10-03กองคลังorisa PK
2แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 25662022-10-04กองคลังorisa PK
3แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 25672022-10-03กองคลังorisa PK
4แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25662022-10-03กองคลังorisa PK
5 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25652021-10-01กองคลังorisa PK
6 แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25652021-10-01กองคลังorisa PK
7 แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25642020-10-16กองคลังorisa PK
8 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25642020-10-16กองคลังorisa PK
9แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563-2020-04-21กองคลังorisa PK
10แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25632020-04-21กองคลังorisa PK


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562