ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

032 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy2024-03-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy2023-03-31สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562