อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

�ผนดำเนินงาน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642020-10-12สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
2แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25642020-10-12สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
3แผนดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2020-06-04สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563