แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

�ผนดำเนินงาน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25652021-10-12สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652021-10-12สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642020-10-12สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
4แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25642020-10-12สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
5แผนดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2020-06-04สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Kudrang Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043840671 กองคลัง/กองสาธารณสุข เบอร์โทร : 043840672 สำนักปลัด
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562