แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

แผนดำเนินงาน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖2022-10-12สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
2แผนดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25652021-10-12สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652021-10-12สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642020-10-12สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
5แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25642020-10-12สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
6แผนดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2020-06-04สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562