แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ2021-06-23สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน2021-06-23สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562