แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1คู่มือประชาชน2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562