ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

มติ ครม. หรือมติคณะ�รรม�ารที่�ต่งตั้งโดย�ฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มีนาคม 25642021-07-08สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562