อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะ�รรม�าร�ำหนด ม.9(8)

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (ตามแบบ สขร.๑) เดือนตุลาคม ๒๕๖๓2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (ตามแบบ สขร.๑) เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (ตามแบบ สขร.๑) เดือนธันวาคม ๒๕๖๓2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (ตามแบบ สขร.๑) เดือนมกราคม ๒๕๖๔2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (ตามแบบ สขร.๑) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (ตามแบบ สขร.๑) เดือนมีนาคม ๒๕๖๔2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 (รอบที่ ๑)2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
9รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 (รอบที่ ๒)2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
10ประกาศเชิญชวนฯ2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
11ประกาศเชิญชวนฯ2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
12ประกาศเชิญชวนฯ2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
13ประกาศเชิญชวนฯ2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
14ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
15ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง2021-06-25สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563