แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.25592021-07-08สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ตลาด พ.ศ.25592021-07-08สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร2021-07-08สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4กฎ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง2021-06-23สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562