แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)2023-04-03สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
2รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-04-01สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562