แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 25652022-10-03สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 2022-04-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายงานประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บ่อแก้ว ปี พ.ศ. ๒๕๖๓2020-10-12สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562