แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนการใช้จ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)2022-10-03กองคลังนางสาวสุรัญญา
2แผนการใช้จ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕)2021-10-01กองคลังนายกิตติธัช
3แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔)2020-10-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔2020-10-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2020-07-02กองคลังนายกิตติธัช


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562