แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672023-10-03กองคลังorisa PK
2แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 25672023-10-03กองคลังorisa PK
3แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662022-10-03กองคลังorisa PK
4แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 25662022-10-03กองคลังorisa PK
5แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-01-10กองคลังorisa PK
6แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 25652021-10-11กองคลังorisa PK
7แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 25642020-10-16กองคลังorisa PK
8แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642020-10-16กองคลังorisa PK
9แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25632019-10-03กองคลังorisa PK
10แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25632019-10-03กองคลังorisa PK


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562