อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 25642020-10-16กองคลังorisa PK
2แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642020-10-16กองคลังorisa PK
3แผนการปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25632019-10-03กองคลังorisa PK
4แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25632019-10-03กองคลังorisa PK


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563