แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต2022-03-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2022-03-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน2022-02-15สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2022-01-31สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2022-01-19สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร2021-03-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562