แสดง 101 ถึง 102 จาก 102 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
1012อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2020-05-222020-05-22อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
10244การมีส่วนร่วมของประชาชน2020-01-012020-02-24การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.บ่อแก้ว0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562