หัวข้อกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน (ธนาคารขยะ) ประจำปี พ.ศ. 2567
รายละเอียดของกิจกรรมนายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พร้อมกัน นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวรัชนี ถิตยืประเสริฐ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะในชุมชน (ธนาคารขยะ) ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ที่ 9 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน มีความตระหนัก และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเอง โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว มีประชาชนเข้าร่วม 150 คน
เริ่มวันที่2 ก.พ. 2024
สิ้นสุดวันที่30 ก.ย. 2025
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562