หัวข้อกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกับ คณะกรรมการ ธนาคารขยะ บ้านหินลาด หมู่ 2,8,9 รับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการ ธนาคารขยะ บ้านหินลาด หมู่ 2,8,9 รับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และทำกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
เริ่มวันที่1 มี.ค. 2024
สิ้นสุดวันที่31 มี.ค. 2025
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562