หัวข้อกิจกรรมโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดของกิจกรรมนายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงสามารถลอยตัวหรือว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้จากการประสบเหตุทางน้ำ
2. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก
3. เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจวิธีการป้องกันการจมน้ำ ตลอดจนรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล
ณ โรงเรียนบ้านม่วงกุล โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร และโรงเรียนนางามวิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 347 คน
เริ่มวันที่7 มี.ค. 2023
สิ้นสุดวันที่13 มี.ค. 2024
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562