แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2024-01-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๕2022-10-07สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-03-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔2021-01-11สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓2020-07-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓2020-05-28สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562