แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ 25652022-02-24สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
2แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ่อแก้ว2020-10-01สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562