แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

040 การขับเคลื่อนจริยธรรม

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1การประชุมส่งเสริมจริยธรรม อบต.บ่อแก้ว2023-04-03สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts ของอบต.บ่อแก้ว2023-02-10สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา ตอบคำถามทางจริยธรรม2023-02-06สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562