อบต.บ่อแก้ว,บ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว,บ่อแก้ว กาฬสินธุ์,ไดโนเสาร์

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

1.โครงสร้าง

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2020-06-30สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2โครงสร้างการบริหารราชการ2020-06-22สำนักปลัดorisa PK
3โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2020-06-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4โครงสร้าง2020-05-25สำนักปลัดorisa PK
5โครงสร้าง2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6โครงสร้างกองช่าง2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7โครงสร้างกองคลัง2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2020-05-21-ทวีวรรณ โพธิกมล
9โครงสร้างสำนักงานปลัด อบต.บ่อแก้ว2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 0 4384 0671 , 0 4384 0672 เบอร์แฟกซ์ : 0 4384 0672
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563