ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

1.โครงสร้าง

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1โครงสร้างส่วนราชการ (ใหม่)2021-09-29สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
2โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2020-06-30สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3โครงสร้างการบริหารราชการ2020-06-22สำนักปลัดorisa PK
4โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2020-06-01สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5โครงสร้าง2020-05-25สำนักปลัดorisa PK
6โครงสร้าง2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7โครงสร้างกองช่าง2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8โครงสร้างกองคลัง2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
9โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2020-05-21-ทวีวรรณ โพธิกมล
10โครงสร้างสำนักงานปลัด อบต.บ่อแก้ว2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562