แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

10.แผนดำเนินงานประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖2022-10-12สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
2แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652021-10-12สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
3ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652021-10-12สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
4แผนการดำเนินงานประจำปี 25632019-10-11สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
5ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน2019-10-11สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562