แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคาร มาตรา 39 ทวิ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25222023-10-02สำนักปลัดนายเฉลิมพล ศรีระมาตร
2คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร2023-10-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)2023-10-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย 2023-10-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 25432023-10-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
6คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน2023-10-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
7คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร มาตรา 222023-10-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
8คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2023-10-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
9คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการ)2023-10-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
10คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 2023-10-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
11คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน2023-10-02สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
12คู่มือประชาชน2020-05-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562