แสดง 1 ถึง 20 จาก 51 ผลลัพธ์

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 25672024-05-31กองคลังorisa PK
2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25672024-04-30กองคลังorisa PK
3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25672024-03-31กองคลังorisa PK
4ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2024-03-01กองคลังorisa PK
5แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25672024-02-29กองคลังorisa PK
6แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25672024-01-31กองคลังorisa PK
7แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25662024-01-08กองคลังorisa PK
8แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25662023-12-31กองคลังorisa PK
9แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25662023-11-30กองคลังorisa PK
10แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25662023-10-31กองคลังorisa PK
11แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25662023-09-29กองคลังorisa PK
12แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25662023-08-31กองคลังorisa PK
13แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25662023-08-01กองคลังorisa PK
14แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25662023-06-30กองคลังorisa PK
15แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 25662023-05-31กองคลังorisa PK
16แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25662023-05-01กองคลังorisa PK
17แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25662023-03-31กองคลังorisa PK
18แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25662023-02-28กองคลังorisa PK
19แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25662023-01-31กองคลังorisa PK
20แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25652022-12-31กองคลังorisa PK


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562