ทั้งหมด 40 ผลลัพธ์

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25662023-08-31กองคลังorisa PK
2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25662023-08-01กองคลังorisa PK
3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25662023-06-30กองคลังorisa PK
4แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 25662023-05-31กองคลังorisa PK
5แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25662023-05-01กองคลังorisa PK
6แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25662023-03-31กองคลังorisa PK
7แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25662023-02-28กองคลังorisa PK
8แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25662023-01-31กองคลังorisa PK
9แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25652022-12-31กองคลังorisa PK
10แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25652022-11-30กองคลังorisa PK
11แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25652022-10-31กองคลังorisa PK
12แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25652022-09-30กองคลังorisa PK
13แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25652022-09-01กองคลังorisa PK
14แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25652022-07-31กองคลังorisa PK
15แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25652022-06-30กองคลังorisa PK
16แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 25652022-05-31กองคลังorisa PK
17แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25652022-04-30กองคลังorisa PK
18แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25652022-03-31กองคลังorisa PK
19แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25652022-02-28กองคลังorisa PK
20แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 25652022-01-31กองคลังorisa PK
21แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25642021-12-31กองคลังorisa PK
22แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25642021-11-30กองคลังorisa PK
23แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25642021-10-31กองคลังorisa PK
24แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25642021-09-30กองคลังorisa PK
25แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25642021-08-31กองคลังorisa PK
26แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25642021-07-31กองคลังorisa PK
27แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25642021-06-30กองคลังorisa PK
28แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 25642021-05-31กองคลังorisa PK
29แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25642021-04-30กองคลังorisa PK
30แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25642021-03-31กองคลังorisa PK
31แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25642021-02-28กองคลังorisa PK
32แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25642021-01-31กองคลังorisa PK
33แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25632020-12-31กองคลังorisa PK
34แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25632020-11-30กองคลังorisa PK
35แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25632020-10-31กองคลังorisa PK
36แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25632020-02-29กองคลังorisa PK
37แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25632020-01-31กองคลังorisa PK
38แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25622019-12-31กองคลังorisa PK
39แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25622019-11-30กองคลังorisa PK
40แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25622019-10-31กองคลังorisa PK


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562