แสดง 41 ถึง 60 จาก 102 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
4179การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 25652022-11-142022-12-12ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วร่วมออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง เพื่อจัดหารถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
4277ประกาศ อบต.บ่อแก้ว 2022-11-102022-11-17ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
4378ประกาศ ภดส.32022-11-012022-12-31ประกาศ ภดส.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปี 25660000-00-003460600586686click ดูกิจกรรม
4487องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ใ้ห้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ2022-09-092023-09-08วันที่ 9 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว นำโดยนายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พร้อมคณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ ใ้ห้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ตามการดำเนินโครงการรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง การจัดทำและดัดแปลงของใช้จากวัสดุเหลือใช้ การทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติก และการดำเนินงานโครงการป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ของทีมผู้ก่อการดี อบต.บ่อแก้ว0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
4592ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมฯ2022-09-022022-09-02ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
4699โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว (โซนดอน หิน งาม)2022-08-302022-08-30เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรู้จักวิธีการปลูกและดูแลพืชสมุนไพรในครัวเรือน0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
4797โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว (สามร่มโพธิ์ทอง)2022-08-292022-08-29เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะการจัดทำพวงรีดและดอกไม้จันทน์ให้กับผู้สูงอายุสามร่มโพธิ์ทอง0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
4898โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว (สามร่มโพธิ์ทอง)2022-08-292022-08-29เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว (สามร่มโพธิ์ทอง)0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
4975โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 2022-08-022023-08-05องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ ของประชากรสุนัขและแมวของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
5096โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอน2022-07-062022-07-06โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
5173โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี2022-06-232023-06-22วันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาคู และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลาประชาคม บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
5291กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 2022-05-312023-07-31กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 ณ ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ซึ่งบูรณาการกับหน่วยงานอื่น0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
5372โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2565 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2022-05-052023-09-30นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะในชุมชม ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุดอนหินงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีความตระหนัก และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเอง ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันและควมมคุมโรคติดต่อในชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
5470ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2022-02-112022-02-18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 29 รายการ0000-00-003460600515312click ดูกิจกรรม
5555อบต.บ่อแก้ว ได้จัดการฝึกทบทวนการระงับอัคคีภัย2022-02-082022-04-30เมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ อบต.บ่อแก้ว ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติเรื่องการระงับอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย ในสำนักงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ทต.กุดบาก และ อบต.หนองปลิง จ.สกลนคร 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
5656อบต.บ่อแก้ว ได้ส่งบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกหลักสูตร ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๖๕2022-02-082022-04-30สถาบันพัฒนาบุคคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ส่ง สิบเอกวีรพงษ์ ชมภูสิงห์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
5757อบต.บ่อแก้ว ได้ส่ง บุคคลากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรครูฝึก หลักสูตร จัดตั้ง อปพร. ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์2022-02-082022-04-30อบต.บ่อแก้ว ได้ส่งบุคลากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรครูฝึก โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วัดปทุมรังษี ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 0000-00-00วีรพงษ์ ชมภูสิงห์click ดูกิจกรรม
5860โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566--2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2022-02-032022-02-03การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566--2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.บ่อแก้ว0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
5965การประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ อบต.บ่อแก้ว2022-01-272022-01-27ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ อบต.บ่อแก้ว ในวันที่ 27 มกราคม 25650000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
6069กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว2022-01-272021-01-27กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562