แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565)2022-10-04สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
2รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2022-01-06สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
3ผลการดำเนินงานประจำปี 25642021-11-15สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
4รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 25642021-11-15สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
5รายงานการดำเนินงาน ปี642021-11-15สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
6ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622019-12-13-นางวรกานต์ พิมพ์รส
7รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 2019-12-13สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
8ตามตามประเมินผลคิดเป็นร้อยละ2019-12-13สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
9ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาม้องถิ่น ปี 25622019-12-13สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562