ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕2023-04-03สำนักปลัดนางสาวรัชนี ไชยรัง
2รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔2022-01-21สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
3รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี 25642022-01-20สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
4รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓2021-03-31สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล
5รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2020-07-09สำนักปลัดทวีวรรณ โพธิกมล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : 6461603@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562