แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายงานการติดตามและประเมินผลต่างๆ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่องรายงานฟลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบแรก2021-04-05สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
2แบบรายงานการติดตามการดำเนินงาน และประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบแรก2021-04-05สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
3รายงานผลการดำนเนินงานตามแผน 61-65 รอบแรก2021-04-05สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 25632020-12-15สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
5รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 25632020-12-15สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
6สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-12-09สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส
7รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-11-25สำนักปลัดนางวรกานต์ พิมพ์รส


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562