แสดง 21 ถึง 40 จาก 102 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
21113Announcement of Bo Kaeo Subdistrict Admisnitrative Organization Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 20242023-12-202024-09-30Announcement of Bo Kaeo Subdistrict Admisnitrative Organization Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
22105อบต.บ่อแก้วร่วมกับอำเภอนาคูจัดกิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวาคม 25662023-12-052023-12-31การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อ่างเด็บน้ำห้วยจาน0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
23102ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเที่ยวชมงานน้ำตกผานางคอย วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา8.00-18.00น.2023-10-172023-11-01ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเที่ยวชมงานน้ำตกผานางคอย วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา8.00-18.00น. ชื่นชมน้ำตกผานางคอย ตามฮอยบันไดคู่ปู่นาคา ยลตะวันลับขอบฟ้าที่วัดผาเจริญธรรม สัมผัสวิถีกสิกรรม วัฒนธรรมเผ่าผู้ไท0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
24129กิจกรรมการประชุมและขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.บ่อแก้ว ประจำปี 25662023-09-012023-09-01จกรรมการประชุมและขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.บ่อแก้ว ประจำปี 25660000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
25128การรับมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์2023-08-292023-08-29การรับมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
26103โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2023-08-252023-08-25ภาพกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
27104โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์2023-08-252023-08-25ภาพกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
28130รายงานสรุปข้อมูลยอดผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว 2023-08-162024-06-12รายงานสรุปข้อมูลยอดผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ 25660000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
29131รายงานสรุปข้อมูลยอดผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว 2023-08-152023-09-30รายงานสรุปข้อมูลยอดผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
30101กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs อบต.หนองแวง ประจำปี 25662023-07-072023-07-07กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs อบต.หนองแวง ประจำปี 25660000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
31100กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ 25662023-06-162023-06-16กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.บ่อแก้ว vs เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ 25660000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
3289โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662023-03-142024-03-13กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชากรสุนัขและแมวของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 2. เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ซึ่งเป็นพาหะนำโรคให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม 3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
3388โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 25662023-03-072024-03-13นายสมเล็บ คุ้มหินลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงสามารถลอยตัวหรือว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้จากการประสบเหตุทางน้ำ 2. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก 3. เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจวิธีการป้องกันการจมน้ำ ตลอดจนรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนบ้านม่วงกุล โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร และโรงเรียนนางามวิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 347 คน 0000-00-00chalempon S.click ดูกิจกรรม
3493ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2023-02-062023-02-06ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
3595คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว2023-02-062023-02-06คำสั่ง อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
3685ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖2023-01-102023-01-10ประกาศ อบต.บ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
37862023-01-052023-03-31ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี25660000-00-003460600586686click ดูกิจกรรม
3890ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)2023-01-042023-01-04ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)0000-00-00ทวีวรรณ โพธิกมลclick ดูกิจกรรม
3981สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง2022-11-252022-12-29ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม
4082สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง2022-11-252022-12-29ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันพัฒนาเมือง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว0000-00-005460690000101click ดูกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Bokaew Subdistrict Administration Organization

ที่อยู่ : ถนนนาคู-สกลนคร ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
เบอร์โทร : 043014529,043014539,043014549,043014559,043014569
Email : saraban_06461604@dla.go.th

จัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562